Güncel

Son Gün 30 Nisan !..

Son Gün 30 Nisan !..

Hatay Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü, Dernek Beyanname Bildirimlerinin süresi içinde yapılması gerektiğini hatırlattı.

5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 19 uncu maddesi ile Dernekler Yönetmeliği’nin 83 üncü maddesi gereğince, 2021 yılı Dernek Beyannamelerinin 30 Nisan 2022 Cumartesi günü 24.00’e kadar Konfederasyon, Federasyon, Dernek ve Dernek Şubeleri tarafından Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden mülki idare amirliğine bildirilmesi gerekmektedir. Süresi içerisinde Beyanname bildiriminde bulunmayan dernek yöneticisine 2.356,00 TL idari para cezası uygulanacaktır.

Doldurulacak beyannamelerde, 2021 yılı içerisinde yapılan tüm faaliyetler, kamu kurum ve kuruluşlarından ve sivil toplum kuruluşlarından alınan ve yapılan yardımlar, yurtiçinden ve yurtdışından alınan ve yapılan yardımlar, çalışanları, tesisleri, taşınmaz malları ile araç bilgilerinin eksiksiz olarak işlenmesi gerekmektedir.

2021 yılı sonu itibarı ile toplam geliri 1.500.000,00 TL ve üzeri olanların 2022 yılında Bilanço Esasına göre defter tutmaları gerekmektedir.

Derneklerin mal ve hizmet alımlarının yönetim kurulu kararı ile fatura karşılığı alınarak banka aracılığıyla ödeme yapılmasını, fatura alınamaması halinde Gelir Vergisi Kanunu 94 üncü madde kapsamındaki ödemeleri için gider pusulası kullanılmasını, bu kapsamda bulunmayan ödemeleri için ise (burs veya nakdi yardım) gider makbuzu veya banka dekontu kullanılması gerekmektedir.

Ayrıca “İşletme Hesabı Tablosu” ve “Dernek İç Denetim Raporu” düzenlenmesi ile ilgili olarak aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi önem arz etmektedir.

Dernekler Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesi gereğince; İşletme hesabı esasına göre kayıt tutan dernekler yılsonlarında (31 Aralık) (EK- 16)’da gösterilen biçimde “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenmesi ve bu tabloya uygun olarak işletme hesabı defterinin yılsonu itibarı ile gelir ve giderlerinin yazarak kapatılması gerekmektedir.

5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 9 uncu maddesinde “Derneklerde iç denetim esastır…” hükmüne göre Denetleme Kurulu Dernek İç Denetim Raporu hazırlaması gerekmektedir. Dernek Tüzüğü hükmü çerçevesinde Dernek İç Denetim Raporunun hazırlanması ve dosyasında muhafaza edilmesi gerekmektedir. İç Denetim Raporu örneğine https://www.dernekler.gov.tr/tr/ebulten/duyurular/dernek-icdenetim-raporu.aspx adresinden ulaşılabilmektedir.

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL